Schlagwort-Archive: prezent njemackog

Refleksivni ili povratni glagoli u njemačkom jeziku – Reflexive Verben

Uz refleksivne glagole stoji uvijek povratna zamjenica u akuzativu ili dativu. Razlikujemo:

prave – echte reflexive Verben i neprave – unechte reflexive Verben.

Weiterlesen

U restoranu

Weiterlesen

Glagoli sa odvojivim prefiksom – red riječi u rečenicama

Weiterlesen