Schlagwort-Archive: njemacki jezik

Riječi engleskog porijekla u njemačkom jeziku

Nekoliko primjera riječi engleskog porijekla koje se koriste u svakodnevnom govoru, a vezane su za medije. Weiterlesen

Refleksivni ili povratni glagoli u njemačkom jeziku – Reflexive Verben

Uz refleksivne glagole stoji uvijek povratna zamjenica u akuzativu ili dativu. Razlikujemo:

prave – echte reflexive Verben i neprave – unechte reflexive Verben.

Weiterlesen

Množina imenica u njemačkom jeziku – vježba

Vježba Množina imenica pdf Download

Množina imenica u njemačkom jeziku

Mnozina imenica pdf Download