Schlagwort-Archive: njemacke imenice

Množina imenica u njemačkom jeziku – vježba

Vježba Množina imenica pdf Download

Množina imenica u njemačkom jeziku

Mnozina imenica pdf Download

Glagoli sa odvojivim prefiksom – red riječi u rečenicama

Weiterlesen

2. lekcija A1

2. Lekcija A1 pdf Download

1. lekcija A1

1. Lekcija A1 pdf Download