Schlagwort-Archive: nemacki gramatika

Izrazi sa „nichts“

Mir liegt nichts daran – Nije mi stalo do toga/ To mi nije važno

Weiterlesen

Prepozicije u njemačkom jeziku – koje idu samo sa dativom

Weiterlesen

Pridjevi za opis osoba

Weiterlesen

Prepozicije sa dativom

  Wo+Dativ – Gdje+dativ

Kada želimo istaknuti mjesto gdje se nešto nalazi, stoji, leži, onda  imenica koja dolazi poslije prepozicije stoji u dativu.

Weiterlesen