Tag Archives: Najvazniji izrazi na njemackom

Množina imenica u njemačkom jeziku

Mnozina imenica pdf Download