Tag Archives: Imperativ u njemačkom

Glagol sein + zu + infinitiv

Pomoćni glagol sein + zu + infinitiv poprima značenje modalnih glagola : können, sollen, müssen ili nicht können, nicht dürfen i nicht müssen. Ova konstrukcija sein + zu + infinitiv može poslužiti i Continue reading

Raspored objekata u rečenici u njemačkom jeziku

 

  1. Ako rečenica na njemačkom jeziku sadrži dvije imenice, od kojih je jedna u akuzativu, a druga u dativu, uvijek će najprije ona u dativu stajati ispred imenice u akuzativu.

Continue reading

Deklinacija pridjeva u njemačkom jeziku

Deklinacija Pridjeva Pdf Download

Prijevod na njemački jezik – Vježba 1

prijevod-vjezba-1