Schlagwort-Archive: glagoli sa prefiksom u njemackom jeziku

Glagoli sa odvojivim prefiksom – red riječi u rečenicama

Weiterlesen

Glagol „einfallen“- pasti na pamet, dosjetiti se

Was fällt dir ein?– Šta ti pada na pamet?

Weiterlesen

Red riječi u rečenicama sa glagolima koji imaju odvojiv prefiks

  • U jednostavnim rečenicama odvojivi prefiks stoji na kraju rečenice:

Weiterlesen

Ich will ili Ich möchte

Ich möchte koristimo npr. kada smo u restoranu ili kafiću i kažemo: Ich möchte bitte einen Kaffee ili Ich hätte gern einen Kaffee. Kada bismo rekli Ich will einen Kaffee zvučali bi jako neučtivo, kao da naređujemo. Konobar bi vas sigurno pogledao začuđeno i uvrijeđeno. Weiterlesen

Kako završiti telefonski razgovor

Weiterlesen