Schlagwort-Archive: deklinacija pridjeva u njemackom jeziku

U restoranu

Weiterlesen

3. lekcija A1

3. Lekcija A1 pdf Download

Množina imenica u njemačkom jeziku – vježba

Vježba Množina imenica pdf Download

Množina imenica u njemačkom jeziku

Mnozina imenica pdf Download