Tag Archives: deklinacija imenica muskog roda

Množina imenica u njemačkom jeziku

Mnozina imenica pdf Download

Glagol sein + zu + infinitiv

Pomoćni glagol sein + zu + infinitiv poprima značenje modalnih glagola : können, sollen, müssen ili nicht können, nicht dürfen i nicht müssen. Ova konstrukcija sein + zu + infinitiv može poslužiti i Continue reading