Složenice u njemačkom jeziku I

U njemačkom jeziku postoje mnoge složenice – riječi koje se sastoje od više pojedinačnih riječi.

Npr. Kaffeemaschine – sastoji se od riječi : (der) Kaffee i (die) Maschine.

  • Rod (član) se određuje prema posljednjoj imenici:

        imenica + imenica

der Kaffee   +       die Maschine        =       die Kaffeemaschine

der Mittag   +       das Essen            =         das Mittagessen  

der Apfel     +       der Kuchen          =        der Apfelkuchen

 

        glagol + imenica

waschen      +       die Maschine        =       die Waschmaschine

baden           +       das Zimmer          =       das Badezimmer

kochen         +        der Topf                =       der Kochtopf        

 

        pridjev + imenica

alt               +       das Papier            =       das Altpapier

groß            +       die Stadt              =       die Großstadt

klein            +       das Kind               =       das Kleinkind