Riječi engleskog porijekla u njemačkom jeziku

Nekoliko primjera riječi engleskog porijekla koje se koriste u svakodnevnom govoru, a vezane su za medije.

die E-Mail – E-Mail, mejl

mailen – pisati E-Mail

Hast du meine E-Mail bekommen?  – Jesi li dobio moj E-Mail?

Ich maile dir morgen. – Sutra ću ti napisati E-Mail.

googeln – googlati, tražiti po googleu

surfen – surfati, im Internet surfen – surfati po internetu

skypen – skajpati, razgovarati preko sypea

Ich skype oft mit meinen Freunden.  – Često skajpam sa prijateljima

downloaden – skidati dokumente , njemačka riječ glasi herunterladen

Sie downloadet ihre Musik aus dem Internet. – Ona skida muziku sa interneta. Ista rečenica sa glagolom „herunterladen“ bi glasila: Sie lädt ihre Musik aus dem Internet herunter/ runter.

bloggen – pisati za Blogg

der Blogg – Blogg, blog

simsen – pisati/poslati SMS poruku

chatten – četati, pisati na chattu

der Chat – čet