Refleksivni ili povratni glagoli u njemačkom jeziku – Reflexive Verben

Uz refleksivne glagole stoji uvijek povratna zamjenica u akuzativu ili dativu. Razlikujemo:

prave – echte reflexive Verben i neprave – unechte reflexive Verben.

Pravi refleksivni glagoli – echte reflexive Verben

  • Pravi refleksivni glagoli su glagoli uz koje mora uvijek da stoji refleksivna zamjenica u akuzativu ili dativu. Kod njih ne možemo zamijeniti refleksivnu zamjenicu nekom drugom riječi. Ne možemo reći ich freue ili er freut već ich freue mich, er freut sich

Primjer pravih refleksivnih glagola:

  • sich freuenradovati se; ovdje imamo primjer povratnog glagola sa zamjenicom u akuzativu:

Ich freue mich                    Wir freuen uns

Du freust dich                    Ihr freut euch

Er,sie,es freut sich             Sie freuen sich

  • sich Mühe gebentruditi se; dolazi sa zamjenicom u dativu:

Ich gebe mir Mühe                       Wir geben uns Mühe

Du gibst dir Mühe                         Ihr gebt euch Mühe

Er,sie,es gibt sich Mühe              Sie geben sich Mühe

 

Nepravi refleksivni glagoli – unechte reflexive Verben

  • kod njih možemo na mjesto povratne zamjenice staviti neki drugi objekt.

Primjer:           Ich wasche mich. Ja se perem.(Ja perem mene)

                        Ich wasche das Kind. Ja perem dijete.

                        Ich wasche meine Haare. Ja perem (svoju/moju) kosu

 

  • Nepravi povratnih glagoli, koji imaju povratnu zamjenicu u dativu:

Primjer:           Ich wasche mir die Haare. – Ja perem (meni) kosu.         

                        Du wäschst dir die Haare. – Ti pereš (tebi) kosu.   

                        Er wäscht sich die Haare. – On pere (sebi) kosu.                           

                        Wir waschen uns die Haare. – Mi peremo (nama) kosu.

                        Ihr wascht euch die Haare.- Vi perete (vama) kosu            .

                       Sie waschen sich die Haare.- Oni peru (sebi/njima) kosu.

 

Još nekoliko primjera:

Ich kämme mich. – Češljam se.

Ich kämme meine Haare. – Češljam (svoju/moju) kosu.

Ich kämme mir die Haare. – Češljam si kosu (Doslovno:Češljam meni kosu)

Er kennt sich hier nicht aus. – On se ovdje ne snalazi.

Wir freuen uns auf den Sommer. – Radujemo se ljetu.

Du hast dich erkältet. – Ti si se prehladio/prehladila.

Sie ruhen sich aus. – Oni se odmaraju.

Ich mache mir Sorgen. – Brinem se.

Was wünschst du dir zum Geburtstag? – Šta želiš za rođendan?

Ich wünsche mir eine neue Tasche. – Želim novu torbu.