Prezent – sadašnje vrijeme

Bild: (c)w.r.wagner / www.pixelio.de

PREZENTpdfDownload

www.njemacki-online.com    

Prezent/sadašnje vrijeme glagola sein – „biti“

Glagol sein je pomoćni glagol, kao i glagoli haben i njihov prezent se razlikuje od prezenta  pravilnih glagola.

sein -biti

Ich bin– Ja sam

wir sind – mi smo

du bist – ti si

ihr seid – vi ste

er, sie, es ist – on, ona,ono jeste /je

sie sind/Sie sind – oni su/Vi ste

haben – imati

Ich habe – Ja imam

wir haben – mi imamo

du hast – ti imaš

ihr habt – vi imate

er, sie, es hat – on, ona,ono ima

sie haben/Sie haben – oni  imaju/Vi imate

Sadašnje vrijeme ili prezent pravilnih glagola se gradi tako da se od infinitivne osnove oduzme nastavak – en , a zatim se na infinitivnu osnovu dodaju nastavci:

1. lice jednine –e

1. lice množine – en

2. lice jednine – (e) st

2. lice množine – (e)t

3. lice jednine – (e) t

3. lice množine – en

Infinitivna osnova glagola kommen je „komm-“ i na nju dolaze svi ovi nastavci:

kommen- doći/dolaziti

Ich komme – Ja dolazim

wir kommen – mi dolazimo

du kommst – ti dolaziš

ihr kommt – vi dolazite

er,sie, es kommt – on, ona ,ono dolazi

sie kommen/Sie kommen– oni dolaze/Vi dolazite

leben – živjeti

Ich lebe – Ja živim

wir leben – mi živimo

du lebst – ti živiš

ihr lebt – vi živite

er, sie, es lebt – on, ona,ono živi

sie leben/Sie leben – oni žive/Vi živite

lernen – učiti

ich lerne– ja učim

wir lernen – mi učimo

du lernst – ti učiš

ihr lernt – vi učite

er,sie, es lernt – on, ona, ono uči

sie lernen/Sie lernen –oni uče/Vi učite

  • Glagoli čija infinitivna osnova završava na d ili t dobivaju u 2. i 3. licu jednine i u 2. licu množine između osnove i nastavka – e-  radi lakšeg izgovora.

Primjer: arbeiten – raditi

ich arbeite – ja radim

wir arbeiten – mi radimo

du arbeitest – ti radiš

ihr arbeitet – vi radite

er, sie ,es arbeitet – on,ona,ono radi

sie arbeiten/Sie arbeiten – oni rade/Vi radite

Negacija njemačkih glagola:

Ich komme nicht– Ja ne dolazim

wir kommen nicht – mi ne dolazimo

du kommst nicht – ti ne dolaziš

ihr kommt nicht – vi ne dolazite

er, sie, es kommt nicht – on, ona, ono

ne dolazi

sie kommen nicht – oni ne dolaze/Vi ne        dolazite

Negacija kod pomoćnih glagola haben i sein:

ich habe nicht – ja nemam

wir haben nicht – mi nemamo

du hast nicht – ti nemaš

ihr habt nicht – vi nemate

er,sie, es hat nicht – on,ona,ono nema

sie haben nicht – oni nemaju/Vi nemate

ich bin nicht – ja nisam

wir sind nicht – mi nismo

du bist nicht – ti nisi

ihr seid nicht – vi niste

er, sie,es ist nicht– on, ona, ono nije

sie sind nicht – oni nisu/Vi niste

Kako pravimo upitni oblik kod njemačkih glagola?

  1. sein – biti

Bin ich? – Jesam li ja?

Sind wir? – Jesmo li mi?

Bist du? – Jesi li ti?

Seid ihr? – Jeste li vi?

Ist er? Ist sie? Ist es?- Je li on/ona/ono?

Sind sie? – Jesu li oni? /Sind Sie? Jeste li Vi?

glagol haben – imati

habe ich? – imam li ja?

haben wir? – imamo li mi?

hast du? – imaš li ti?

habt ihr? – imate li vi?

hat er?hat sie?hat es? – ima li on/ona/ono?

haben sie? haben Sie? – imaju li oni? imate li Vi?

glagol kommen – doći, dolaziti

komme ich?- dolazim li ja?

kommen wir? – dolazimo li mi?

kommst du? – dolaziš li?

kommt ihr? – dolazite li vi?

kommt er? kommt sie? kommt es? – dolazi li on/ona/ono?

kommen sie? kommen Sie? – dolaze li oni?/dolazite li Vi?

Negativna pitanja

komme ich nicht?- ne dolazim li ja?

kommen wir nicht? – ne dolazimo li mi?

kommst du nicht? – ne dolaziš li?

kommt ihr nicht? – ne dolazite li vi?

kommt er nicht? kommt sie nicht? kommt es nicht? – ne dolazi li on/ona/ono?

kommen sie nicht? kommen Sie nicht? – ne dolaze li oni?/ne dolazite li Vi?

www.njemacki-online.com