Präteritum (preterit, imperfekt)

 

Präteritum – prošlo vrijeme. Više se koristi u pisanom jeziku za pripovjedanje, dok se u govornom jeziku za iskazivanje prošlosti češće koristi perfekt. Kod slabih glagola gradi se tako da se od glagola u infinitivu odbije nastavak–en i dodaju se nastavci:  -te,-test, -te a za množinu –ten, -tet –ten:

machen:   mach- en  =  mach + te, test, te, ten, tet, ten

ich machte wir machten
du machtest ihr machtet
er,sie,es machte sie machten

glauben

ich glaubte wir glaubten
du glaubtest ihr glaubtet
er,sie,es glaubte sie/Sie glaubten

Kod glagola, čija osnova završava na –d, -t, -m ili -n dodaje se još jedno e radi lakšeg izgovora i onda nastavci glase: -ete, -etest,-ete, a za množinu : -eten, -etet, -eten

rechnen:

ich rechnete wir rechneten
du rechnetest ihr rechnetet
er,sie,es rechnete sie/Sie rechneten

warten:

ich wartete wir warteten
du wartetest ihr wartetet
er,sie,es wartete sie/Sie warteten

reden:

ich redete wir redeten
du redetest ihr redetet
er,sie,es redetet sie/Sie redeten

atmen:

ich atmete wir atmeten
du atmetest ihr atmetet
er,sie,es atmete sie/Sie atmeten

Preterit jakih, modalnih i pomoćnih glagola mora se naučiti napamet.

 sein:

ich war  wir waren
du warst ihr wart
er,sie,es war sie/Sie waren

haben:

ich hatte wir hatten
du hattest ihr hattet
er,sie,es hatte sie/Sie hatten

werden

ich wurde wir wurden
du wurdest ihr wurdet
er,sie,es wurde sie/Sie wurden

 

Kod jakih (nepravilnih) glagola preteritna forma se uči napamet na koju se dodaju nastavci:

    – en
  – st   -t
  –   – en

geben

ich gab wir gaben
du gabst ihr gabt
er,sie,es gab wir gaben

gehen

ich ging wir gingen
du gingst ihr gingt
er,sie,es ging sie/Sie gingen

fahren

ich fuhr wir fuhren
du fuhrst ihr fuhrt
er,sie,es fuhr sie/Sie fuhren

Nepravilno grade preteritum glagoli bringen i denken: kod njih se mijenja osnova glagola u preteritu kao kod jakih glagola, a nastavke dobivaju kao slabi glagoli:

bringen:

ich brachte wir brachten
du brachtest ihr brachtet
er,sie,es brachte sie,Sie brachten

denken

ich dachte wir dachten
du dachtest ihr dachtet
er,sie,es dachte sie/Sie dachten

Modalni glagoli:

müssen

ich musste wir mussten
du musstest ihr musstet
er,sie,es musste sie/Sie mussten

dürfen

ich durfte wir durften
du durftest ihr durftet
er,sie,es durfte sie/Sie durften

können

ich konnte wir konnten
du konntest ihr konntet
er,sie,es konnte sie/Sie konnten

wollen

ich wollte wir wollten
du wolltest ihr wolltet
er,sie,es wollte sie/Sie wollten

mögen

ich mochte wir mochten
du mochtest ihr mochtet
er,sie,es mochte sie mochten

sollen

ich sollte wir sollten
du solltest ihr solltet
er,sie,es sollte sie/Sie sollten