Oslovljavanje u mailu i pismu na njemačkom jeziku

Prijatelji i porodica

Prijateljima i članovima porodice se obraćamo sa „ti“ / „du“:

Liebe Mama ,…

Lieber Opa, ….

Hallo Franziska, …

Lieber Robert, …

Hi Lena, …

Poslije oslovljavanja uvijek stoji zarez

Ako se obraćamo osobama sa kojima smo na „Vi“ onda pišemo:

Sehr geehrter Herr Schneider,…

Sehr geehrte Frau Hansen,…

Sehr geehrte Frau Dr. Benz,.. – kod osoba koje imaju doktorsku titulu uvijek pišete i ime

Osobe sa ovim titulama možete osloviti i bez imena:

Sehr geehrter Herr Professor (Mayer),….

Sehr geehrter Herr Professor, …

Sehr geehrter Herr Direktor, …

Kada ne znamo kome se obraćamo (npr. nekoj instituciji) po imenu onda pišemo :

Sehr geehrte Damen und Herren,…

U Austriji postoji mnogo više titula nego u Njemačkoj i Švicarskoj i one igraju važnu ulogu, pa je dobro da znate titulu osobe kojoj pišete. Osobe koje imaju titulu „magistar“ u Njemačkoj se ne oslovljavaju tom titulom, dok je u Austriji to uobičajeno:

Sehr geehrte Frau Magister Schmidt, …

Poznanike i kolege sa kojima smo na „Vi“ možemo osloviti sa Lieber/Liebe…

Liebe Frau Rahders, …

Lieber Herr Müller, …

Liebe Nachbarn, …

Liebe Kollegen, ….

Pozdrav na kraju nezvaničnog maila ili pisma može da bude:

Liebe Grüße

Viele Grüße

Bis bald

Schönen Gruß

Gruß und Kuss

Mach`s gut/ Macht`s gut

Herzliche Grüße

Beste Grüße

Na kraju zvaničnog maila kada smo sa osobama na „Vi“ pišemo:

Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichem Gruß

www.njemacki-online.com