Kada ide ein/kein/mein, a kada eins/keins/meins?

Neodređena zamjenica  ein(e)s

www.njemacki-online.com    

Uz pomoć ove neodređene zamjenice možemo imenovati neku već spomenutu imenicu. Znači koristimo je kao zamjenicu za imenicu. Mogu se koristiti oba oblika eins i eines, eins je u svakodnevnom govoru uobičajeniji. 

Primjeri:

Hast du ein Handy? – Ja, ich habe eins/eines. Imaš li mobilni telefon? – Da, imam jedan/jednoga. Znači, ovo eins/eines stoji kao zamjena za ein Handy jer ne želimo ponavljati imenicu.

Hast du Kinder? – Ja, ich habe eins/eines. Imaš li djecu? – Da, imam jedno.  Znači i ovdje da ne bismo opet ponavljali Ja, ich habe ein Kind umjesto ein Kind kažemo eins ili eines

Gibt es hier in der Nähe ein Hotel? – Ja, es gibt eins. Ima li ovdje u blizini hotel? – Da, ima jedan.

Hast du ein Foto von deiner Freundin? – Ja, ich habe eins. Imaš li fotografiju tvoje prijateljice? Da, imam jednu.

keins/keines

Kada želimo da odgovorimo na ova pitanja negativno  onda koristimo oblik keins:

Hast du ein Handy? – Nein, ich habe keins (ili keines). Imaš li Handy? Ne, nemam ni jedan/nikakav.

Gibt es hier in der Nähe ein Hotel? – Nein, es gibt keins.

Hast du ein Foto von deiner Freundin? – Nein, ich habe keins.

mein(e)s, dein(e)s, sein(e)s, ihr(e)s, eu(e)res, uns(e)res

  • ovo su oblici neodređene posesivne zamjenice

Primjeri:

Ich brauche ein Fahrrad? – Nimm meins. Trebam bicikl. Uzmi moj.

Mein Auto ist neuer als dein Auto – možemo reći ovako: Mein Auto ist neuer als deins.

Ihr Fahrrad ist älter als sein Fahrrad. – Ihr Fahrrad ist älter als seins.

www.njemacki-online.com