Jemand tickt nicht (ganz) richtig

Jemand tickt nicht richtig – neko nije pri zdravoj pameti; neko nije normalan; nekome nisu sve daske na broju

Er tickt nicht ganz richtg. – On nije pri zdravoj pameti.

Tickst du nicht ganz richtig? – Jesi li ti pri zdravoj pameti?

doslovno gl. ticken – kucati; die Uhr tickt – sat kuca