Izostavljanje nastavka -e u prvom licu jednine prezenta

U govornom jeziku se -e u prvom licu često izostavlja, pa možete čuti:

Ich geh umjesto Ich gehe ili Ich mach umjesto ich mache, Ich tu umjesto Ich tue