Deminutivi – umanjenice

Deminutivi ili umanjenice PdfDownload

– su imenice srednjeg roda kojima označavamo nešto umanjeno. Na imenicu se dodaje nastavak – lein ili –chen,  a samoglasnik dobija prijeglas:

das Buch – das Büchlein (knjižica)

die Frau –das  Fräulein (gospođica)

das Haus – das Häuschen (kućica)

der Bach – das Bächlein (potočić)

Kod imenica koje završavaju na –e, gubi se u deminutivu ovo –e:

die Kirche – das Kirchlein (crkvica)

der Affe – das Äffchen (majmunčić)

Imenice koje završavaju nach dobijaju radi lakšeg izgovora nastavaklein:

das Buch – das Büchlein

der Bach – das Bächlein

Vrlo često se od iste imenice mogu napraviti deminutivi i sa –lein i sa –chen:

das Haus- das Häuschen;  das Häuslein

der Tisch – das Tischchen; das Tischlein

Imenice sa nastavkom -lein su tipične za južni dio njemačkog govornog područja.