Archiv der Kategorie: Gramatika njemačkog jezika

Refleksivni ili povratni glagoli u njemačkom jeziku – Reflexive Verben

Uz refleksivne glagole stoji uvijek povratna zamjenica u akuzativu ili dativu. Razlikujemo:

prave – echte reflexive Verben i neprave – unechte reflexive Verben.

Weiterlesen

Množina imenica u njemačkom jeziku

Mnozina imenica pdf Download

Glagol sein + zu + infinitiv

Pomoćni glagol sein + zu + infinitiv poprima značenje modalnih glagola : können, sollen, müssen ili nicht können, nicht dürfen i nicht müssen. Ova konstrukcija sein + zu + infinitiv može poslužiti i Weiterlesen